Tin tức
Số lượng:  
Tổng tiền:  
Sách giáo khoa
MN - MG - TH
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Danh mục sách bộ
Sách tham khảo
MN - MG - TH
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Thiết bị trường học
Thiết bị đồ gỗ
Thiết bị tiểu học
Thiết bị THCS
Thiết bị mầm non
Thiết bị nghe nhìn
Văn phòng phẩm
Máy chiếu - Máy vi tính
Liên kết:

Thông báo trả cổ tức năm 2009
Xem chi tiết thông báo tại đây
Tin cùng loại đã đưa Tin mới nhất
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2009 của Công ty CP Sách và TBTH Long An
Thông tin Hội nghị tổng kết 2008
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
Thông báo trả cổ tức năm 2014 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Thông báo trả cổ tức năm 2012 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Thông báo trả cổ tức năm 2011 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2012
Thông báo trả cổ tức năm 2010 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2011.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010
Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2010 của Cty CP Sách và Thiết bị trường học Long An
Thông báo trả cổ tức năm 2009
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2009
  Công ty Cổ Phần Sách và Thiết bị trường học Long An
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng, phường 1, TP Tân An, Long An - ĐT: (072) 3825094 - Fax: (072) 3834447