Tin tức
Số lượng:  
Tổng tiền:  
Sách giáo khoa
MN - MG - TH
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Danh mục sách bộ
Sách tham khảo
MN - MG - TH
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Thiết bị trường học
Thiết bị đồ gỗ
Thiết bị tiểu học
Thiết bị THCS
Thiết bị mầm non
Thiết bị nghe nhìn
Văn phòng phẩm
Máy chiếu - Máy vi tính
Liên kết:

Thông báo trả cổ tức năm 2012 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Xem chi tiết thông báo tại đây

Xem chi tiết tài liệu ĐHCĐ tại đây
Tin cùng loại đã đưa Tin mới nhất
Thông báo trả cổ tức năm 2011 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2012
Thông báo trả cổ tức năm 2010 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2011.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010
Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2010 của Cty CP Sách và Thiết bị trường học Long An
Thông báo trả cổ tức năm 2009
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2009 của Công ty CP Sách và TBTH Long An
Thông tin Hội nghị tổng kết 2008
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG LỚN - NGHIÊM XUÂN QUYỀN
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG TY CP LÂM NGHIỆP SÀI GÒN
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG LỚN - PHẠM ĐỨC THẮNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT & BKS
NGHỊ QUYẾT BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỒ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm An Khang
  Công ty Cổ Phần Sách và Thiết bị trường học Long An
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng, phường 1, TP Tân An, Long An - ĐT: (072) 3825094 - Fax: (072) 3834447